Час - ресурс, який неможливо відновити і поповнити.
У нас є знання і досвід. Економте Ваш час, довіряйте професіоналам!

Рецензія на оцінку

Для підтверження об’єктивності проведеної оцінки виникають ситуації, в яких потрібно провести рецензію звіту про оцінку майна, або рецензію на оцінку. Рецензування потребує високої кваліфікації та досвіду рецензента. Багаторічний досвід та наявність кваліфікованих спеціалістів дозволяє нам якісно, в короткі терміни провести рецензію звіту про оцінку майна.

Назва послугиТерміни виконанняЦіна, грн
Рецензія на оцінку 1 день від 1200

ЗАМОВИТИ ОЦІНКУ

Рецензування звіту про оцінку майна здійснюється на вимогу особи, яка використовує оцінку майна та її результати для прийняття рішень, у тому числі на вимогу замовників оцінки майна, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, судів та осіб, які заінтересовані у неупередженому критичному розгляді оцінки майна, а також за власною ініціативою суб’єкта оціночної діяльності.
Підставою для проведення рецензії на оцінку - письмовий запит до рецензента - особи, яка відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" має право здійснювати рецензування звіту про оцінку майна.

Рецензування полягає у неупередженому об’єктивному розгляді оцінки майна особою, яка не має особистої матеріальної або іншої зацікавленості в результатах такої оцінки, відповідно до напряму та спеціалізації її кваліфікаційного свідоцтва. 
За результатами своєї роботи рецензент готує рецензію у письмовій формі, яку скріплює підписом. Рецензія на оцінку не повинна містити власного висновку про вартість об’єкта оцінки. Будь-які судження про вартість об’єкта оцінки, виражені у грошовій формі, можуть відображатися рецензентом виключно у формі звіту про оцінку майна, складеному у повній формі відповідно до вимог національних стандартів. Якщо у письмовому запиті про необхідність рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) встановлюється вимога щодо надання висновку про вартість об’єкта оцінки, така вимога задовольняється шляхом проведення оцінки майна.

Рецензія на оцінку містить:
- підстави проведення рецензування;
- повна назва звіту про оцінку майна, що був об’єктом рецензування, відомості про його виконавців, їх кваліфікацію та висновок про можливість проведення зазначеними особами оцінки майна відповідно до правових вимог провадження професійної оціночної діяльності
- строк проведення рецензування і дата підписання рецензії;
- висновок про обґрунтованість вибору виду вартості та її відповідність вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна;
- висновок про зібрані виконавцем звіту про оцінку майна вихідні дані та іншу інформацію (їх повнота, достатність для проведення оцінки майна та розкриття у звіті
- висновок про відповідність і правильність застосування під час проведення оцінки методичних підходів, методів та оціночних процедур з урахуванням мети і бази оцінки, обґрунтованість використаних припущень;
- загальний висновок про достовірність оцінки майна.

У процесі рецензування рецензент не повинен брати до уваги будь-яку додаткову інформацію про об’єкт оцінки або подібне майно, що виникла після дати складення звіту про оцінку майна та висновку про вартість майна до дати підписання рецензії.

Рецензія на оцінку повинна містити висновок про відповідність звіту вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна та про можливість його використання з відповідною метою, у тому числі про достовірність оцінки майна. Звіт класифікується за такими ознаками: 
- звіт повністю відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна;
- звіт у цілому відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, але має незначні недоліки, що не вплинули на достовірність оцінки;
- звіт не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися з метою, визначеною у звіті, після виправлення зазначених недоліків;
- звіт не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний.

Рецензія звіту про оцінку майна складна та відповідальна процедура. Радимо Вам відповідально підійти до вибору рецензента. Ми готові надати кваліфіковані послуги з виконання рецензії на оцінку в найкоротші терміни та за доступними цінами. Звертайтесь до професіоналів!

ЗАМОВИТИ ОЦІНКУ

Рейтинг: 5 / 5 (1)

Експертна оцінка

Будівництво, нерухомість