Час - ресурс, який неможливо відновити і поповнити.
У нас є знання і досвід. Економте Ваш час, довіряйте професіоналам!

Оцінка цілісного майнового комплексу (ЦМК)

Наша компанія надає професійні послуги з проведення експертної оцінки цілісного майнового комплексу, ЦМК. Оцінка ЦМК є складним та трудомістким процесом, який потребує високої кваліфікації та досвіду оцінювача. Багаторічний досвід дозволяє нам кваліфіковано та якісно, в короткі терміни провести експертну оцінку цілісного майнового комплексу за доступними цінами з урахуванням Ваших побажань.

Назва послугиТерміни виконанняЦіна, грн
Экспертна оцінка ЦМК 2 дні від 1700

ЗАМОВИТИ ОЦІНКУ

Об’єкти оцінки у формі цілісного майнового комплексу, ЦМК - об’єкти, сукупність активів яких дає змогу провадити певну господарську діяльність. Цілісними майновими комплексами є підприємства, а також їх структурні підрозділи (цехи, виробництва, дільниці тощо), які можуть бути виділені в установленому порядку в самостійні об’єкти з подальшим складанням відповідного балансу і можуть бути зареєстровані як самостійні суб’єкти господарської діяльності.

Експертна оцінка цілісного майнового комплексу проводиться у такій послідовності:
- укладення договору на проведення оцінки;
- ознайомлення з об'єктом оцінки;
- збирання та оброблення вихідних даних та іншої інформації, необхідної для проведення оцінки;
- ідентифікація об'єкта оцінки та пов'язаних з ним прав, аналіз можливих обмежень та застережень, які можуть супроводжувати процедуру проведення оцінки та використання її результатів;
- вибір необхідних методичних підходів, методів та оціночних процедур, що найбільш повно відповідають меті оцінки та обраній базі, визначеним у договорі на проведення оцінки, та їх застосування;
- узгодження результатів оцінки, отриманих із застосуванням різних методичних підходів;
- складання звіту про оцінку ЦМК та висновку про вартість об'єкта оцінки на дату оцінки;
- доопрацювання (актуалізація) звіту та висновку про вартість об'єкта оцінки на нову дату (у разі потреби).

Для проведення оцінки цілісного майнового комплексу застосовуються такі основні методичні підходи: майновий, дохідний, порівняльний.

Майновий підхід застосовується для визначення ринкової вартості цілісного майнового комплексу у разі, коли саме зазначений підхід відбиває типову логіку потенційних покупців, яка ґрунтується на усталеній практиці, зокрема під час оцінки цілісного майнового комплексу, ринкова вартість якого визначається поточною вартістю ймовірного результату ліквідації зазначеного майнового комплексу.

Дохідний підхід до проведення оцінки цілісного майнового комплексу ґрунтується на застосуванні оціночних процедур переведення очікуваних доходів (чистих грошових потоків або дивідендів) у вартість цілісного майнового комплексу. Оцінка цілісного майнового комплексу проводиться з урахуванням поточного фінансового стану підприємства, цілісний майновий комплекс якого оцінюється, та прогнозних показників діяльності такого майнового комплексу.

Для застосування порівняльного підходу до оцінки цілісних майнових комплексів використовують метод ринку капіталу та метод ринкових угод. Метод ринку капіталу ґрунтується на припущенні про рівноцінність ринкової вартості цілісного майнового комплексу його ринковій капіталізації або можливій ринковій капіталізації з урахуванням вартості прав контролю. Метод ринкових угод ґрунтується на припущенні про еквівалентність ринкової вартості цілісного майнового комплексу цінам продажу подібних цілісних майнових комплексів. Як базовий показник для зазначеного методу застосовуються ціни продажу та ціни пропонування подібних цілісних майнових комплексів або ціни продажу та ціни пропонування їх корпоративних часток, що характеризуються певними правами контролю.

Експертна оцінка цілісного майнового комплексу - складний процес, який потребує спеціальних знань, високої кваліфікації та досвіду спеціаліста. Радимо Вам відповідально підійти до вибору оцінювачів. Ми маємо великий досвід в проведенні експертної оцінки цілісних майнових комплексів, тому готові виконати оцінку якісно, в стислі терміни та за доступними цінами. Звертайтесь до професіоналів!

ЗАМОВИТИ ОЦІНКУ

Рейтинг: 5 / 5 (1)

Експертна оцінка

Будівництво, нерухомість