Час - ресурс, який неможливо відновити і поповнити.
У нас є знання і досвід. Економте Ваш час, довіряйте професіоналам!

Оцінка основних засобів

Наша компанія надає професійні послуги з проведення експертної оцінки основних засобів підприємства. Оцінка основних засобів - складний та відповідальний вид оцінки. Багаторічний досвід дозволяє нам кваліфіковано та якісно, в короткі терміни провести експертну оцінку основних засобів за доступними цінами з урахуванням Ваших побажань.

Назва послугиТерміни виконанняЦіна, грн
Экспертна оцінка основних засобів 1 день від 1700

ЗАМОВИТИ ОЦІНКУ

Оцінка основних засобів підприємства є грошовим вираженням їхньої вартості. Вона необхідна для правильного визначення загального обсягу основних фондів, їхньої динаміки і структури, розрахунку економічних показників господарської діяльності підприємства.

Основними засобами можуть бути будівлі та інша нерухомість, машини, устаткування та обладнання, автотранспорт, цінні папери, корпоративні права, тощо.

Оцінка основних засобів є одним з видів оцінки майна. У яких випадках потрібна експертна оцінка основних засобів:
- продажу або списання майна;
- пред’явлення у суді;
- страхування основних засобів;
- забезпечення кредитних зобов'язань - застава;
- переоцінка основних засобів.

Для проведення експертної оцінки основних засобів потрібно надати наступну інформацію:
- перелік основних засобів, їх найменування;
- дата введення в експлуатацію;
- первісна вартість основних засобів.

Первісна вартість об'єкта основних засобів складається з таких витрат:
- суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);
- реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів;
- суми ввізного мита;
- суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству);
- витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;
- витрати на встановлення, монтаж, налагодження основних засобів;
- інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Принцип грошової оцінки основних засобів - за первісною, залишковою, переоціненою і ліквідаційною вартістю.

Собівартість основних засобів - це сплачена сума грошових коштів або їхніх еквівалентів, або справедлива вартість іншої форми компенсації (інших активів або зобов'язань), наданої для отримання активу на момент його придбання або створення.
Собівартість об'єкта основних засобів включає купівельну ціну (в тому числі ввізне мито та безповоротні податки) та витрати, що безпосередньо пов'язані з приведенням цього об'єкта в робочий стан (стан, який дає можливість використовувати його за прямим призначенням).

Проведення експертної оцінки основних засобів вимагає високої кваліфікації та досвіду оцінювача. Пам’ятайте - якісно проведена експертна оцінка напряму впливає на результат Ваших подальших дій. Ми маємо в штаті висококваліфікованих спеціалістів з великим досвідом оцінки основних засобів. Ми готові виконати оцінку основних засобів Вашого підприємства в стислі терміни та за доступними цінами. Звертайтесь до професіоналів!

ЗАМОВИТИ ОЦІНКУ

Рейтинг: 5 / 5 (1)

Експертна оцінка

Будівництво, нерухомість