Час - ресурс, який неможливо відновити і поповнити.
У нас є знання і досвід. Економте Ваш час, довіряйте професіоналам!

Оцінка інтелектуальної власності

Наша компанія надає професійні послуги з проведення експертної оцінки майнових прав інтелектуальної власності. Оцінка інтелектуальної власності потребує спеціальних знань, високої кваліфікації та досвіду оцінювача. Багаторічний досвід дозволяє нам кваліфіковано та якісно, в короткі терміни провести експертну оцінку прав інтелектуальної власності за доступними цінами з урахуванням Ваших побажань.

Назва послугиТерміни виконанняЦіна, грн
Экспертна оцінка інтелектуальної власності 1 день від 1200

ЗАМОВИТИ ОЦІНКУ

Право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом. 
До об’єктів права інтелектуальної власності Цивільний кодекс України відносить:
- літературні та художні твори;
- комп’ютерні програми;
- компіляції даних (бази даних);
- фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення;
- наукові відкриття;
- винаходи, корисні моделі, промислові зразки;
- компонування (топографії) інтегральних мікросхем;
- раціоналізаторські пропозиції;
- сорти рослин, породи тварин;
- комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення;
- комерційні таємниці.

Класифікація об’єктів інтелектуальної власності, визначена за такими групами у Цивільному кодексі України:
- об’єкти промислової власності (винаходи, корисні моделі, знаки для товарів і послуг ТМ, т.і.);
- нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності (сорти рослин, породи тварин комерційні таємниці, т.і.);
- об’єкти авторського права і суміжних прав (художні твори, комп’ютерні програми, т.і.).

Незалежна експертна оцінка інтелектуальної власності проводиться у такій послідовності: 
- укладення договору на проведення оцінки;
- ознайомлення з об’єктом оцінки, збирання та оброблення вихідних даних та іншої інформації, необхідної для проведення оцінки;
- ідентифікація об’єкта оцінки та пов’язаних з ним прав, аналіз можливих обмежень та застережень, які можуть супроводжувати процедуру проведення оцінки та використання її результатів;
- вибір необхідних методичних підходів, методів та оцінювальних процедур, що найбільш повно відповідають меті оцінки та обраній базі, визначеним у договорі на проведення оцінки, та їх застосування;
- узгодження результатів оцінки, отриманих із застосуванням різних методичних підходів;
- складання звіту про оцінку майна та висновку про вартість об’єкта оцінки на дату оцінки;

Для проведення оцінки інтелектуальної власності потрібно надати копії документів, що засвідчують майнові права інтелектуальної власності: 
- патент (деклараційний патент) - для винаходів, корисних моделей, промислових зразків, сортів рослин, порід тварин;
- авторське свідоцтво СРСР на винахід (у разі, коли не закінчився двадцятирічний строк дії авторського свідоцтва починаючи з дати подання заявки на винахід);
- свідоцтво - для торговельних марок (знаків для товарів і послуг), компонування (топографії) інтегральних мікросхем;
- договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності;
- договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;
- ліцензійний договір;
- договір комерційної концесії;
- договір про трансфер технологій;
- інші договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності;
- виписка з відповідних державних реєстрів;
- інші документи, пов’язані з ідентифікацією майнових прав інтелектуальної власності.

Для проведення експертної оцінки майнових прав інтелектуальної власності застосовують порівняльний, дохідний або витратний підхід.
Використання порівняльного підходу здійснюється за наявності достовірної, доступної, достатньої за обсягом інформації про ціни продажу, ціни пропонування подібних об’єктів та умови подібних договорів щодо розпорядження майновими правами на такі об’єкти. У разі застосування порівняльного підходу до оцінки майнових прав інтелектуальної власності подібність об’єктів визначається з урахуванням їх виду, галузі (сфери) застосування, економічних, функціональних та інших характеристик.
Дохідний підхід до оцінки майнових прав інтелектуальної власності ґрунтується на застосуванні оцінювальних процедур переведення очікуваних доходів у вартість об’єкта оцінки. Дохідний підхід застосовується для оцінки майнових прав інтелектуальної власності у випадку, коли можливо визначити розмір доходу, що отримує або може отримувати юридична чи фізична особа, якій належать такі права, від їх використання.
Витратний підхід до оцінки майнових прав інтелектуальної власності ґрунтується на визначенні вартості витрат, необхідних для відтворення або заміщення об’єкта оцінки. Витратний підхід застосовується для визначення залишкової вартості заміщення (відтворення) майнових прав інтелектуальної власності шляхом вирахування з вартості відтворення (заміщення) величини зносу.

Експертна оцінка майнових прав інтелектуальної власності - складний процес, який потребує спеціальних знань, високої кваліфікації та досвіду спеціаліста. Радимо Вам відповідально підійти до вибору оцінювачів. Ми маємо великий досвід в проведенні експертної оцінки інтелектуальної власності, тому готові виконати оцінку якісно, в стислі терміни та за доступними цінами. Звертайтесь до професіоналів!

ЗАМОВИТИ ОЦІНКУ

Рейтинг: 5 / 5 (1)

Експертна оцінка

Будівництво, нерухомість