Час - ресурс, який неможливо відновити і поповнити.
У нас є знання і досвід. Економте Ваш час, довіряйте професіоналам!

Введення об'єктів будівництва в експлуатацію

Після закінчення будівельних робіт всі об'єкти будівництва обовязково повинні пройти процедуру прийняття в експлуатацію.

На об'єкті повинні бути виконані всі роботи, передбачені проектною документацією згідно із державними будівельними нормами, стандартами і правилами.

Експлуатація об'єктів, не прийнятих в експлуатацію, забороняється.

Прийняття в експлуатацію об'єктів, що належать до I-III категорії складності, та об'єктів, будівництво яких здійснено на підставі будівельного паспорта, проводиться шляхом реєстрації Державною архітектурно-будівельною інспекцією та її територіальними органами поданої замовником декларації про готовність об'єкта до експлуатації.

Прийняття в експлуатацію об'єктів, що належать до IV і V категорії складності, здійснюється на підставі акта готовності об'єкта до експлуатації шляхом видачі Державною архітектурно-будівельною Інспекцією сертифіката.

Підставою для відмови у видачі сертифіката є:
- неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката;
- виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;
- невідповідність об'єкта проектній документації та вимогам державних будівельних норм, стандартів і правил.

Зареєстрована декларація або отриманий сертифікат є підставою для:
- укладення договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об'єкт необхідних для його функціонування ресурсів - води, газу, тепла, електроенергії;
- включення даних про такий об'єкт до державної статистичної звітності;
- оформлення права власності на об'єкт.

За повноту та достовірність даних, зазначених у поданій декларації, по закону відповідає замовник. Інспекція перевіряє протягом десяти робочих днів з дати подання (надходження) до неї декларації повноту даних, зазначених у ній, та реєструє декларацію. У разі коли декларація подана чи оформлена з порушенням установлених вимог, Інспекція повертає її на доопрацювання з обґрунтуванням підстав повернення у строк, передбачений для її реєстрації. Після усунення недоліків, що стали підставою для повернення декларації на доопрацювання, замовник може повторно звернутися до Інспекції для реєстрації декларації.

Для уникнення повернення декларації про готовність на доопрацювання, що може затягнути процес прийняття в експлуатацію, радимо звернутись до кваліфікованих спеціалістів. Ми готові надати допомогу в складанні та поданні декларації про готовність, а також іншу кваліфіковану допомогу для прискорення прийняття в експлуатацію вашого об'єкта будівництва.

Рейтинг: 0 / 5 (0)

Експертна оцінка

Будівництво, нерухомість