Час - ресурс, який неможливо відновити і поповнити.
У нас є знання і досвід. Економте Ваш час, довіряйте професіоналам!

Розробка та погодження проектної документації

Одним з найважливіших етапів у процесі будівництва або реконструкції є розробка проектної документації. Від якості розробленого проекту залежить як будівництво, так і експлуатація будівлі. Тому до розробки проектної документації слід поставитися з усією відповідальністю. Адже будь прорахунок або неточність при проектуванні може вилитися у величезні грошові та часові витрати при будівництві.

Спочатку потрібно визначитися, яка стадія проектування буде розроблена. Стадія проектування визначається залежно від категорії складності об'єкта будівництва. Кожній стадії проектування відповідає певний склад проекту.
Стадії проектування:
ЕП - ескізний проект
П - проект (затверджується);
РП - робочий проект;
Р - робоча документація.
Склад проекту для стадії П:
- Вихідні дані (містобудівні умови та обмеження, завдання на проектування)
- Пояснювальна записка
- Архітектурно-будівельні рішення (АБ)
- Технологічна частина
- Інженерна частина - водопостачання та каналізація (ВК), опалення та вентиляція (ОВ), електропостачання (ЕО)
- Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС)
- Проект організації будівництва (ПОБ).
 Порядок проектування визначається Державними будівельними нормами ДБН А.2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва».

Розроблена проектна документація для будівництва підлягає погодженню в місцевих органах містобудування та архітектури та органах місцевого самоврядування, а для деяких об'єктів будівництва обов'язково проходження комплексної державної експертизи.

У процесі погодження проектна документація проходить перевірку на відповідність місцевим правилам забудови відносно архітектурно-планувальних рішень, розміщення та раціонального використання території, а також на відповідність вимогам містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки та містобудівної документації. З органами місцевого самоврядування погоджують питання розміщення, використання наявних джерел постачання, інженерних комунікацій.

Згідно Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" експертизу в обов'язковому порядку проходять тільки об'єкти 4 і 5 категорії складності. Відповідальним виконавцем комплексної державної експертизи є Укрінвестекспертиза, яка здійснює перевірку документації, залучаючи представників органів державного нагляду з питань санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, екології, пожежної безпеки, охорони праці та енергозбереження.

Згідно ДБН А.2.2-3-2004 погодження проектної документації - прямий обов'язок замовника. Сам процес узгодження забирає багато часу, а незнання останніх змін у будівельному законодавстві може стати причиною для необґрунтованих фінансових витрат.
Ми готові надати допомогу в організації розробки та послуги з погодження проектної документації.

Рейтинг: 5 / 5 (1)

Експертна оцінка

Будівництво, нерухомість