Час - ресурс, який неможливо відновити і поповнити.
У нас є знання і досвід. Економте Ваш час, довіряйте професіоналам!

Порядок безкоштовного отримання земельної ділянки

Як безоплатно (безкоштовно) отримати земельну ділянку у держави? У яких розмірах громадяни України мають право на передачу земельних ділянок?  До яких органів потрібно звертатись і які документи подавати? Як відбувається реєстрація права власності на земельну ділянку?

Земельну ділянку якого розміру ви маєте право безкоштовно отримати у держави?

Відповідно до статті 122 Земельного Кодексу громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах:
1) для ведення фермерського господарства - в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство. Якщо на території сільської, селищної, міської ради розташовано декілька сільськогосподарських підприємств, розмір земельної частки (паю) визначається як середній по цих підприємствах. У разі відсутності сільськогосподарських підприємств на території відповідної ради розмір земельної частки (паю) визначається як середній по району;
2) для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 гектара;
3) для ведення садівництва - не більше 0,12 гектара;
4) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах - не більше 0,25 гектара, в селищах - не більше 0,15 гектара, в містах - не більше 0,10 гектара;
5) для індивідуального дачного будівництва - не більше 0,10 гектара;
6) для будівництва індивідуальних гаражів - не більше 0,01 гектара.

Які дії необхідно вконати для безкоштовного отримання земельної ділянки? Порядок отримання.

1. Вам необхідно зв'язатися з органом, уповноваженого здійснювати розпорядження земельними ділянками державної або комунальної власності, із заявою про безоплатне надання земельної ділянки у власність. Таким органом щодо земель комунальної власності, переважно розташовані в межах населених пунктів, є відповідна сільська, селищна, міська рада, а щодо земель державної власності, які, як правило, розташовані за межами населених пунктів, є:
- при наданні земельних ділянок для ведення садівництва або особистого селянського господарства - Головне управління Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру в області,
- при наданні земельних ділянок в інших випадках - райдержадміністрація.

До клопотання Ви повинні додати:
- Викопіювання з кадастрової карти (плану) (його можна замовити в районному (міському) управлінні земельних ресурсів) або інші графічні матеріали, на яких слід відзначити бажане місце розташування земельної ділянки;
- Погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб) та документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства);
- Копію документа, що посвідчує особу (наприклад, паспорта громадянина України).

За результатами розгляду Вашого звернення, уповноважений орган повинен прийняти рішення про надання Вам дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надати відмову у його наданні.

2. Замовити в землевпорядній організації виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Землевпорядна організація має виконати геодезичні роботи і розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в строки, встановлені договором. Межі земельної ділянки, при необхідності, повинні бути закріплені межовими знаками встановленого зразка. Проект землеустрою повинен бути складений у паперовій формі та у формі електронного документа

3.  Вам слід звернутися до державного кадастрового реєстратора в територіальному (районному, міському) органі Держгеокадастру України із заявою про державну реєстрацію земельної ділянки. Якщо інше не передбачено договором про розробку проекту, в цей орган має звертатися землевпорядна організація.

До заяви додається:
- Копія документа, що посвідчує особу;
- Копія документа, що посвідчує повноваження діяти від Вашого імені (договір, довіреність);
- Копія документа про присвоєння податкового номера;
- Розроблений і погоджений уповноваженими органами проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в паперовому вигляді та у формі електронного документа, а у випадку, якщо за проектом проводилася державна експертиза - також оригінал позитивного висновку цієї експертизи;
- Документ, Що підтверджує оплату послуг з державної реєстрації земельної ділянки та внесення відомостей до Державного земельного кадастру.

Подана Вами заява протягом 14 днів розглядається державним кадастровим реєстратором територіального органу Держгеокадастру в районі (місті), за результатом чого, в разі, якщо подані документи складені правильно, а межі ділянки не порушують меж вже зареєстрованих ділянок, державний кадастровий реєстратор реєструє Вашу земельну ділянку в ДЗК і видає Вам Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку із зазначенням у ньому кадастрового номера.

4. Подання до органу, уповноваженого розпоряджатися земельною ділянкою, клопотання про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. До клопотання Ви повинні додати:
- Екземпляр погодженого проекту;
- Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

Орган, уповноважений розпоряджатися земельною ділянкою, повинен прийняти рішення про затвердження проекту і звернутися до Реєстраційної служби відповідного підрозділу Міністерства юстиції України за місцезнаходженням земельної ділянки із заявою про державну реєстрацію права власності держави або територіальної громади на земельну ділянку.

Після здійснення державної реєстрації права власності держави або територіальної громади на земельну ділянку, зазначену орган повинен прийняти рішення про безоплатну передачу земельної ділянки Вам у власність.

5.  Після отримання рішення про безоплатну передачу Вам у власність земельної ділянки, Ви можете:
- подати в Реєстраційної служби заяву про державну реєстрації Вашого права власності на земельну ділянку,
- подати зазначену заяву через державного кадастрового реєстратора управління земельних ресурсів, в якому Ви отримували Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

До заяви додаються:
- Заява про державну реєстрацію;
- Копія документа, що посвідчує особу заявника;
- Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків (крім випадків, коли особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади і має відмітку в паспорті громадянина України );
- Документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав;
- Документ про сплату державного мита (за винятком випадків, коли особа звільнена від сплати державного мита);
- Завірена копія рішення про безоплатну передачу земельної ділянки,
- Виписка з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

Подана заява протягом 14 днів розглядається Державним реєстратором, за результатом чого, в разі, якщо подані документи складені вірно, Вам видається Свідоцтво про право власності на земельну ділянку та Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у разі, коли заява подано за Вашим бажанням державним кадастровим реєстратором, зазначені документи Ви отримуєте у нього). З цього часу Ваше право власності на земельну ділянку зареєстровано державою.

Якщо вам потрібно виконати незалежну експертну оцінку землі - звертайтеся до наших спеціалістів.

Рейтинг: 5 / 5 (2)

Експертна оцінка

Будівництво, нерухомість