Час - ресурс, який неможливо відновити і поповнити.
У нас є знання і досвід. Економте Ваш час, довіряйте професіоналам!

Утеплення будинків - з жовтня 2015 набуде чинності новий стандарт

Наказом Мінрегіону від 31.12.2014 № 389 прийнято з наданням чинності з 01 жовтня 2015 року національний стандарт ДСТУ-Н Б В.3.2-3:2014 «Настанова з виконання термомодернізації житлових будинків».

ДСТУ-Н Б В.3.2-3:2014 розроблено з метою забезпечення єдиних підходів при впровадженні комплексної термомодернізації житлових будинків при їх реконструкції та капітальному ремонті. 

Стандарт - настанова поширюється на розробку документації та порядок виконання робіт з комплексної термомодернізації житлових будинків під час їх реконструкції та/або капітального ремонту і регламентує порядок виконання робіт з утеплення конструкцій будинків, реконструкції мереж опалення, водопостачання та електропостачання, впровадження приладів призначених для обліку та регулювання енергопостачання в будинках.

Основним завданням документу є:
- встановлення переліку та порядку проведення робіт з комплексної термомодернізації житлових будинків;
- встановлення переліку та вимог до документації, необхідної для проведення комплексної термомодернізації;
- надання загальної допомоги архітекторам, проектувальникам, що виконують роботи з розробки документації щодо комплексної термомодернізації житлових будинків, а також організаціям, що виконують роботи з комплексної термомодернізації будинків;
- встановлення вимог до організацій, які виконують капітальний ремонт та реконструкцію будинків і споруд, роботи з утеплення конструкцій будинків і споруд, ремонт та реконструкцію інженерних мереж;
- встановлення основних правил експлуатації будинків після їх термомодернізації;
- гармонізація стандарту з діючими на даний час державними, міждержавними, міжнародними стандартами з утеплення будинків, модернізації мереж енергопостачання;
- забезпечення нормативним документом (ДСТУ) організацій, які виконують капітальний ремонт та реконструкцію будинків і споруд, роботи з утеплення конструкцій будинків і споруд, ремонт та реконструкцію інженерних мереж.

Впровадження стандарту спрямоване на:
- забезпечення зменшення енергозатрат на утримання житлових будинків;
- економію енергоресурсів;
- збільшення термінів експлуатації будинків;
- зменшення витрат коштів на утримання будинків.

Варто відзначити, що стандарт гармонізований з діючими в даний час державними, міждержавними, міжнародними стандартами з утеплення будинків, модернізації мереж енергопостачання.

Впровадження нового стандарту спрямоване насамперед на забезпечення зменшення енерговитрат на утримання житлових будинків і економію енергоресурсів, а також на збільшення терміну експлуатації будівель і зменшення витрат на їх утримання.

Джерело: Мінрегіон

Рейтинг: 0 / 5 (0)

Експертна оцінка

Будівництво, нерухомість