Час - ресурс, який неможливо відновити і поповнити.
У нас є знання і досвід. Економте Ваш час, довіряйте професіоналам!

Реєстрація, оформлення прописки в приватному будинку

Як прописатися в приватному будинку? Як зареєструвати місце проживання в заміському приватному будинку? Які документи і куди потрібно подавати? Як зареєструватися в судовому або дачному будинку?

У процедурі реєстрації місця проживання, або прописки відбулися зміни на підставі Постанови КМУ "Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічний реєстр" від 02.03.2016г. №207.

Право свободи пересування задекларовано в Конституції України серед основних для громадян і гостей нашої країни. А п. 1 ст. 33 Конституції гарантує кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, вільний вибір місця проживання. Ця норма також закріплена в Загальній декларації прав людини, Міжнародному пакті про громадянські і політичні права, Конвенції про захист прав людини і основних свобод. Всі ці документи прийняті Україною і є обов'язковими до виконання на її території.

Ст. 29 Цивільного кодексу України (ЦКУ) визначає, що місцем проживання фізичної особи може бути житло, в якому він проживає постійно або тимчасово. Конкретну адресу людина вибирає собі сама після досягнення чотирнадцяти років. Виняток становлять обмеження, що встановлюються законом (наприклад позбавлення волі згідно з судовим вироком). Долю дітей визначають їхні батьки (усиновлювачі, опікуни) або один з них.

Для реалізації перерахованих норм в 2003 році був прийнятий Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» № 1382-IV (далі - Закон № 1382). У ст. 2 даного документа зазначено, що реєстрація місця проживання або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, або підставою для їх обмеження.

Ст. 3 Закону № 1382 виділяє два види реєстрації: місце проживання (в разі проживання більше половини року) і місце перебування (при меншому терміні). Там же зазначено, що реєстрація - це внесення інформації до Єдиного державного демографічний реєстр про місце проживання або місце перебування особи. При цьому вказують адресу, за якою можна вести офіційне листування з особою. Відомості про місце проживання вносять в один з наступних документів: паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення особи, вид на проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідку про звернення за захистом в Україні.

Конкретний алгоритм дій і перелік вимог, пов'язаних з реєстрацією місця проживання та місця перебування, регламентований в Наказі №1077 МВС України «Про затвердження Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних документів» (далі - Наказ № 1077).

Відповідно до ст. 6 Закону, пп. 9,18 Правил для реєстрації місця проживання необхідно подати:

1) письмову заяву;
2) документ, до якого вносяться відомості про місце проживання;
3) квитанція про сплату адміністративного збору;
4) документи, що підтверджують право особи на проживання в цьому будинку;
5) військовий квиток або посвідчення про приписку (тільки для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);
6) заяву про зняття з реєстрації попереднього місця проживання (тільки в разі реєстрації місця проживання одночасно зі зняттям з реєстрації попереднього місця проживання;
7) документ, що підтверджує повноваження особи як представника і документ, що засвідчує особу такого представника (тільки в разі подачі заяви не особисто, а представником).

Реєстрація місця проживання за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

Реєстрація (прописка) в садовому і дачному будинку

У 2014 році вступив в силу Закон № 1 673-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переведення садових і дачних будинків в житлові будинки і реєстрації в них місця проживання». Таким чином, громадяни України отримали право здійснити реєстрацію місця проживання на дачі. Правда, право на перевод дачних і садових будинків у житлові будинки (і, відповідно, реєстрацію в них) з'являється лише в тому випадку, якщо будівлі відповідають державним будівельним нормативам.

Рішення про те, чи можна надати дачі статус житлового будинку, приймають органи місцевого самоврядування (сільські чи районні ради). Порядок переведення повинен затвердити Кабінет міністрів України. На сьогоднішній день ясності в цьому питанні все ще немає. Також невідомо, чи будуть обмеження по кількості гостей, які зможуть отримати реєстрацію на дачі. Таким чином, поки що необхідно чекати прийняття роз'яснюють нормативних документів.

Нагадуємо, якщо ви зареєстрували кого-небудь на своїй житлоплощі, виселити потім таку людину без його добровільного на те згоди можна тільки в судовому порядку!

Рейтинг: 5 / 5 (1)

Експертна оцінка

Будівництво, нерухомість