Час - ресурс, який неможливо відновити і поповнити.
У нас є знання і досвід. Економте Ваш час, довіряйте професіоналам!

Як присвоїти поштову адресу об'єктам нерухомого майна

Яким видам об'єктів нерухомого майна присвоюється поштова адреса? Які документи і куди необхідно подати для отримання поштової адреси об'єктам нерухомого майна? Який строк виконання послуги?

Присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна з 1 липня 2019 р. здійснюється виключно відповідно до Тимчасового порядку реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 367.

Яким видам об'єктів нерухомого майна присвоюється поштова адреса?

Поштова адреса присвоюється наступним об'єктам нерухомого майна: земельні ділянки, об'єкти незавершеного будівництва, новозбудовані об'єкти нерухомого майна, існуючі об'єкти нерухомості.

Які документи необхідно подати для отримання поштової адреси об'єктам нерухомого майна?

Земельні ділянки:
- Копія документа, що ідентифікує та посвідчує особу заявника (паспорт - для фізичних осіб, витяг з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), а у випадку подання документів уповноваженою особою - оригінал довіреності для огляду.
- Копія рішення органу місцевого самоврядування про надання відповідного дозволу на складання проекту землеустрою або згоди на поділ (об'єднання) земельних ділянок, в якому зазначено про необхідність в присвоєнні поштової адреси.
- Інженерно-топографічний план масштабу 1:500 з відміткою управління містобудування та архітектури про внесення його до електронної бази даних, що ведеться управлінням містобудування та архітектури.

Об'єкти незавершеного будівництва:
- Копія документа, що ідентифікує та посвідчує особу заявника (паспорт - для фізичних осіб, витяг з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), а у випадку подання документів уповноваженою особою - оригінал довіреності для огляду.
- Належним чином завірена копія документу, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.
- Копія зареєстрованої декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт або дозвіл на виконання будівельних робіт.
- Опис об'єкта незавершеного будівництва із зазначенням ступеню готовності такого об'єкта до експлуатації (опис незавершеного будівництва складається експертною установою, що має сертифікат чи ліцензію на виконання такого виду робіт).
- Інженерно-топографічний план масштабу 1:500 з відміткою управління містобудування та архітектури про внесення його до електронної бази даних, що ведеться управлінням містобудування та архітектури.

Новозбудовані об'єкти нерухомого майна:
- Копія документа, що ідентифікує та посвідчує особу заявника (паспорт - для фізичних осіб, витяг з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), а у випадку подання документів уповноваженою особою - оригінал довіреності для огляду.
- Належним чином завірена копія документу, що свідчить про прийняття об'єкту в експлуатацію.
- Належним чином завірена копія документу, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.
- Виконавче (контрольне) знімання закінченого будівництвом об'єкту з відміткою управління містобудування та архітектури про внесення його до електронної бази даних, що ведеться управлінням містобудування та архітектури.

Існуючі об'єкти нерухомості:
- Копія документа, що ідентифікує та посвідчує особу заявника (паспорт - для фізичних осіб, витяг з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), а у випадку подання документів уповноваженою особою - оригінал довіреності для огляду.
- Належним чином завірена копія правовстановлюючого документу на об'єкт нерухомості.
- Належним чином завірена копія документу, посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою (за наявності), а у разі присвоєння поштової адреси об'єктам нерухомого майна, що виникли внаслідок їх поділу (об'єднання) - надання документу про право власності чи користування земельною ділянкою обов'язкове.
- Копія висновку щодо технічної можливості поділу об'єкта нерухомого майна (у разі, коли передбачається присвоєння поштової адреси у зв'язку із поділом об'єктів нерухомого майна), складеного у відповідності до вимог Інструкції щодо технічної можливості поділу, виділу та розрахунку часток об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Мінжитлокомунгоспу від 18.06.2007 року № 55, установою або фізичною особою, що має дозвільні документи на виконання робіт з технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна.
- Інженерно-топографічний план масштабу 1:500 з відміткою управління містобудування та архітектури про внесення його до електронної бази даних, що ведеться управлінням містобудування та архітектури.
- Копія технічного паспорту об'єкта нерухомості.
- Копії документів, якими підтверджено присвоєння однієї адреси декільком об'єктам нерухомого майна (у випадках необхідності впорядкування поштових адрес існуючим об'єктам нерухомості.

Куди подавати документи?
Повний пакет документів для певного виду нерухомого майна подається до Центру з надання адміністративних послуг або до управління містобудування та архітектури за місцем знаходження об'єкта нерухомості. Подання документів здійснюється заявником особисто, через уповноваженого представника або поштою ( рекомендованим листом з описом вкладення).

Строк надання послуги з присвоєння поштової адреси складає 30 календарних днів.

Джерело: uka.in.ua

Рейтинг: 0 / 5 (0)

Експертна оцінка

Будівництво, нерухомість