Час - ресурс, який неможливо відновити і поповнити.
У нас є знання і досвід. Економте Ваш час, довіряйте професіоналам!

Зміни в оформленні будівництва житла з 10 червня 2017 року

З 10 червня замість п'яти категорій складності об'єктів будівництва вводяться три класи наслідків. Які зміни в оформленні дозвільної документації з 10 червня 2017 роки? Законом України від 17.01.2017 р № 1817 VIII введені нові правила оформлення будівництва житла в Україні.

Законом України від 17.01.2017 р № 1817 VIII з метою удосконалення містобудівної діяльності вносяться зміни до низки законодавчих актів, зокрема, до законів України від 16.11.92 р № 2780-XII "Про основи містобудування", від 20.05.99 м № 687-XIV "Про архітектурну діяльність", від 19.06.2003 р № 978-IV "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю", від 06.09.2005 р № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів", від 17.02.2011 р № 3038-VI "Про регулювання містобудівної діяльності" (далі - Закон № 3038) , Від 14.10.94 р № 208/94-ВР "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності", від 02.03.2015 р № 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності" та КУпАП.

Ці зміни передбачають скасування визначення категорій складності об'єктів будівництва. Оцінювати об'єкт будівництва будуть тільки по класах наслідків (відповідальності).

Клас наслідків (відповідальності) будівель і споруд - це характеристика рівня можливої ​​небезпеки для життя і здоров'я людей, які постійно або періодично будуть перебувати на об'єкті або зовні такого об'єкта, а також матеріальних збитків або соціальних втрат, пов'язаних з припиненням експлуатації або втратою цілісності об'єкта.

Клас наслідків визначається відповідно до вимог будівельних норм, стандартів, нормативних документів і правил, затверджених згідно із законодавством. Клас наслідків визначається для кожного об'єкта - будинку, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, в тому числі тих, які входять до складу комплексу (будови).

Всі об'єкти поділяються за такими класами наслідків (відповідальності):
- незначні наслідки - СС1;
- середні наслідки - СС2;
- значні наслідки - СС3.

Віднесення об'єкта до певного класу наслідків (відповідальності) здійснюється проектною організацією за погодженням із замовником будівництва.

Правильність визначення класу наслідків (відповідальності) перевіряється під час проведення експертизи проектів, якщо проведення такої експертизи є обов'язковим відповідно до закону.

Крім того, розподілені повноваження з видачі документів, що надають права на виконання підготовчих і будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, між виконавчими органами з питань архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад, держадміністраціями та органами Держархбудінспекції.

Також передбачено перехід від триступеневої дозвільної системи (повідомлення, декларація, дозвіл) до двоступеневої (повідомлення, дозвіл). Тобто, виконання будівельних робіт буде здійснюватися тільки на підставі повідомлення (щодо об'єктів СС1) і дозволу (щодо об'єктів СС2 і СС3).

Встановлено новий порядок здійснення державного архітектурно-будівельного контролю і окремо встановлений порядок здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду, який здійснює Держархбудінспекція щодо уповноважених органів у сфері містобудування та архітектури.

Закон набирає чинності з 10 червня 2017 року. З вказаної дати об'єкти будівництва:
- I і II категорій складності належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1);
- III і IV категорій складності належать до об'єктів з середніми наслідками (СС2);
- V категорії складності належать до об'єктів зі значними наслідками (СС3).

Зареєстровані до 10 червня 2017 року декларації про початок виконання підготовчих і/або будівельних робіт діє до завершення будівництва об'єктів, крім випадків їх скасування (див. нижче).

Зареєстровані до 10 червня 2017 року декларації про початок виконання підготовчих і/або будівельних робіт можуть бути скасовані відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю в порядку, встановленому КМУ, в разі:
- подання замовником заяви про скасування декларації про початок виконання підготовчих і/або будівельних робіт;
- наявності відомостей про припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем (замовником), смерті фізичної особи - замовника або визнання його безвісно відсутнім;
- встановлення під час перевірки порушень вимог містобудівної документації, містобудівних умов і обмежень, невідповідності об'єкта будівництва проектній документації на будівництво такого об'єкта та вимогам будівельних норм, стандартів і правил, порушень містобудівного законодавства, невиконання вимог приписів посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю;
- скасування містобудівних умов і обмежень;
виявлення органом державного архітектурно-будівельного контролю факту подання недостовірних даних, наведених у зареєстрованій декларації, які є підставою вважати об'єкт самочинним будівництвом, зокрема якщо він побудований або будується на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи, або без належно затвердженого проекту або будівельного паспорта;
- виконання будівельних робіт, не передбачених згідно з декларацією про початок виконання будівельних робіт.

Внесення змін до зареєстрованих в установленому законодавством порядку декларації про початок виконання підготовчих і / або будівельних робіт, а також надання іншої інформації, обов'язковість якої для замовників визначена законодавством, здійснюється в порядку, визначеному законодавством для об'єктів будівництва відповідного класу наслідків (відповідальності).

Виконавчі органи міських рад з питань державного архітектурно-будівельного контролю, які за станом на 10 червня 2017 року здійснюють повноваження в сфері державного архітектурно-будівельного контролю щодо об'єктів I, II, III, IV категорій складності, продовжують здійснювати надані повноваження щодо об'єктів незначного (СС1 ) і середнього (СС2) класу наслідків (відповідальності).

Рейтинг: 5 / 5 (1)

Експертна оцінка

Будівництво, нерухомість