Час - ресурс, який неможливо відновити і поповнити.
У нас є знання і досвід. Економте Ваш час, довіряйте професіоналам!

Які зміни відбулися в пенсійному законодавстві в 2017 році

З 1 січня 2017 року набрали чинності закони України „Про Державний бюджет України на 2017 рік” від 21.12.2016р. №1801 (далі – Закон 1801), „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” від 06.12.2016р. №1774 (далі – Закон 1774), якими врегульовано окремі питання пенсійного забезпечення в 2017 році.

1. Законом 1801 з 01.01.2017р. розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, становить 1247 грн., з 01.05.2017р. – 1312грн., з 01.12.2017р. – 1373грн.

Розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць з 01.01.2017р. становить 1544грн., з 01.05.2017р. – 1624грн., з 01.12.2017р. – 1700грн.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.01.2017р. становить 1600грн., відповідно максимальна величина бази нарахування єдиного внеску дорівнює 40000грн. (двадцять п’ять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом), на яку нараховується єдиний внесок. З 01.05.2017р. цей показник встановлено в розмірі 1684грн., максимальна величина – 42100грн. З 01.12.2017р. прожитковий мінімум для працездатних осіб становитиме 1762грн., максимальна величина – 44050грн.

2. Відповідно до Закону 1774:

2.1. У 2017 році продовжено особливий порядок виплати пенсії працюючим пенсіонерам, який діяв у 2016 році.

Водночас запроваджено новий порядок виплати пенсії окремим категоріям працюючих пенсіонерів.

У зв’язку із внесенням змін до законів України „Про судову експертизу”, „Про Національний банк України”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13.10.1995р., виплата пенсії особам, які працюють:

- на посадах судових експертів, службовцям Національного банку у період роботи в Національному банку, на посаді  помічника-консультанта народного депутата України (крім інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та осіб, на яких поширюється дія Закону України „Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”);

- в органах місцевого самоврядування посадовими особами місцевого самоврядування (крім інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та осіб, на яких поширюється дія Закону України „Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”), здійснюється в такому порядку: пенсії, призначені відповідно до законодавства України, розмір яких перевищує 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються в розмірі 85% призначеного розміру, але не менше 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Зазначений порядок виплати поширюється на працюючих осіб незалежно від закону, згідно з яким їм призначено пенсію.

Виплата пенсій, призначених особам, на яких поширюється дія Закону України „Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, відповідно до законів України „Про державну службу” та „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” у період роботи на посадах державної служби, визначених Законом України від 10.12.2015р. №889-VІІІ „Про державну службу”, а також на посадах та на умовах, передбачених законами України „Про прокуратуру”, „Про судоустрій і статус суддів”, а також виплата пенсії іншим особам, яким пенсію призначено згідно із законодавством, у період служби в органах місцевого самоврядування здійснюється в повному обсязі.

Особливий порядок виплати пенсії в 2017 році не застосовується до осіб, які проходять військову службу або перебувають на посадах у Національній поліції України.

2.2. По 31.12.2017р. максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 10740грн.

3. Згідно з Податковим кодексом України змінено розмір пенсії, яка є базою для оподаткування.

Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір справляються з пенсій/щомісячного довічного грошового утримання, якщо їх розмір перевищує десять розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили праце- здатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року, - в частині такого перевищення. Базою оподаткування є розмір, що перевищує 12470грн. на місяць (у 2016 році – 10740грн.). Ставка податку на доходи фізичних осіб – 18%, військового збору – 1,5% бази оподаткування.

Коло осіб, яким надають пільги щодо справляння податку, залишилося незмінним.

Рейтинг: 0 / 5 (0)

Експертна оцінка

Будівництво, нерухомість