Час - ресурс, який неможливо відновити і поповнити.
У нас є знання і досвід. Економте Ваш час, довіряйте професіоналам!

Набуває чинності закон про скасування печаток на документах

Закон № 1982 VIII про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, що передбачає скасування вимоги обов’язкового використання печаток на документах, набуває чинності 19 липня 2017 року.

Закон опубліковано 19 квітня 2017 року в офіційній газеті Верховної Ради «Голос України» та набуде чинності за 3 місяці після опублікування.

Закон про скасування печаток в Україні виключив з ряду нормативних актів згадки про обов'язкове використання печатки. Тепер документи вважаються достовірними за умови підпису уповноваженої на це особи.

Текст статті 581 Господарського кодексу України міститиме такі основні положення:

1. Суб’єкт господарювання має право використовувати у своїй діяльності печатки. Використання суб’єктом господарювання печатки не є обов’язковим.

2. Відбиток печатки не може бути обов’язковим реквізитом будь-якого документа, що подається суб’єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування. Копія документа, що подається суб’єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування, вважається засвідченою у встановленому порядку, якщо на такій копії проставлено підпис уповноваженої особи такого суб’єкта господарювання або особистий підпис фізичної особи — підприємця. Орган державної влади або орган місцевого самоврядування не вправі вимагати нотаріального засвідчення вірності копії документа у разі, якщо така вимога не встановлена законом.

3. Наявність або відсутність відбитка печатки суб’єкта господарювання на документі не створює юридичних наслідків.

4. Виготовлення, продаж та/або придбання печаток здійснюється без одержання будь-яких документів дозвільного характеру.

Отже, в Господарському кодексі України прописується, що печатка не може бути обов’язковим реквізитом документа, що подається від імені суб’єкта господарювання органам  державної влади.

При цьому, державним органам забороняється вимагати наявність печатки на документах.

У Кодексі України про адміністративні правопорушення глава 12 доповнена статтею 166-24 такого змісту:

«Стаття 166-24. Незаконні вимоги до документа, що подається суб’єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування

Вимога посадової особи органу державної влади або органу місцевого самоврядування про наявність на документі, що подається суб’єктом господарювання, відбитка його печатки або нотаріального засвідчення вірності копії документа, якщо обов’язковість такого нотаріального засвідчення не встановлена законом, або відмова у прийнятті документа у зв’язку з відсутністю на ньому відбитка печатки суб’єкта господарювання або нотаріального засвідчення вірності копії документа, якщо обов’язковість такого нотаріального засвідчення не встановлена законом, — тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

Отже, вводиться адміністративна відповідальність за вимагання проставляння печатки на документі і така дія передбачає штраф від 850 до 1700 гривень.

Рейтинг: 0 / 5 (0)

Експертна оцінка

Будівництво, нерухомість