Час - ресурс, який неможливо відновити і поповнити.
У нас є знання і досвід. Економте Ваш час, довіряйте професіоналам!

Як зареєструвати право власності на нерухоме майно?

Як зареєструвати право власності на нерухомість? Хто може реєструвати право власності на нерухоме майно? Які документи потрібні і які строки проведення державної реєстрації прав?

Відповідно до Цивільного кодексу України, право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення треба обов’язково реєструвати. Обов'язковою умовою виникнення прав на нерухоме майно є їх державна реєстрація в установленому порядку.

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень - офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Хто може реєструвати право власності на нерухоме майно?

Повноваженнями щодо реєстрації нерухомого майна наділені:
- державний реєстратор;
- нотаріус;
- державний і приватний виконавці - у разі реєстрації обтяжень при примусовому виконанні рішення суду, а також реєстрації припинення іпотеки в разі продажу майна з аукціону.

При нотаріальному посвідченні угоди, нотаріус здійснює і державну реєстрацію права на нерухоме майно. Звертатися в інший орган для реєстрації права на нерухомість в цьому випадку немає необхідності.

Угоди, на підставі яких відбувається перехід права власності на нерухоме майно:

Купівля-продаж. За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Дарування. За договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов'язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно у власність.

Рента. За договором ренти одна сторона (одержувач ренти) передає другій стороні (платникові ренти) у власність майно, а платник ренти взамін цього зобов'язується періодично виплачувати одержувачеві ренту у вигляді певної грошової суми або в іншій формі.

Довічне утримання (догляд). За договором довічного утримання (догляду) одна сторона (відчужувач) передає другій стороні (набувачеві) у власність житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач зобов'язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно.

Після укладення однієї з цих угод, нотаріус, до якого сторони звернулися для її посвідчення, внесе зміни до Реєстру - зареєструє право власності за новим власником.

Які документи потрібні для реєстрації права власності на нерухомість?

Перелік документів може відрізнятися в окремих випадках в залежності від типу нерухомого майна. Для проведення державної реєстрації прав особа обов’язково подає:
- заяву встановленої форми;
- копію документа, що посвідчує особу заявника (паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє);
- копію реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційний код);
- документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав (квитанція);
- документ про сплату державного мита (квитанція) (крім випадків, коли особа звільнена від сплати державного мита);
- документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності на нерухоме майно (договір купівлі-продажу, дарування, рішення суду, свідоцтво тощо);
- технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;
- документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси;
- інші документи в залежності від типу нерухомого майна.

Які строки проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно?

Одним з головних питань у регулюванні відносин у сфері державної реєстрації прав є строки проведення державної реєстрації речових прав та їх обтяжень. У статті 19 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон) визначені строки державної реєстрації прав.

Так, Законом передбачено, що:
1. Державна реєстрація права власності та інших речових прав (крім іпотеки) проводиться у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав.
2. Державна реєстрація обтяжень, іпотек речових прав проводиться у строк, що не перевищує двох робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав.
3. Державна реєстрація прав у результаті вчинення нотаріальної дії нотаріусом проводиться невідкладно після завершення нотаріальної дії, але не пізніше строків, встановлених абзацами першим і другим частини першої статті 19 Закону.
4. Внесення змін до записів Державного реєстру прав та надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі здійснюються у строк, що не перевищує одного робочого дня з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав.
5. Зупинення реєстраційних дій, внесення запису про скасування державної реєстрації прав, внесення запису про скасування рішення державного реєстратора здійснюються у строк, що не перевищує 2 години з часу реєстрації відповідної заяви/рішення суду в Державному реєстрі прав.

Варто зазначити, що за державну реєстрацію права власності, проведену у строки менші, ніж передбачені статтею 19 цього Закону, справляється адміністративний збір у такому розмірі:
- 1 прожитковий мінімум для працездатних осіб - у строк два робочі дні;
- 2 прожиткових мінімума для працездатних осіб - у строк один робочий день;
- 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб - у строк 2 години.

Відповідно до пункту 9 статті 18 Закону датою і часом державної реєстрації прав та їх обтяжень вважаються дата і час реєстрації відповідної заяви в органі державної реєстрації прав, за результатом розгляду якої державним реєстратором прийнято рішення про державну реєстрацію прав. Таким чином, момент державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і момент державної реєстрації заяви про проведення такої реєстрації співпадають.

Яким документом підтверджується реєстрація прав на нерухомість?

В результаті реєстрації права на нерухоме майно заявник отримує: рішення державного реєстратора; витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав в електронній або в паперовій формі.

Витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав за бажанням заявника надається у паперовій формі. Такий витяг в паперовій формі надається з проставленням підпису та печатки державного реєстратора. При цьому, документи складені в електронній та паперовій формі мають однакову юридичну силу.

Якщо Вам потрібна допомога в реєстрації права власності на нерухоме майно, звертайтеся до наших спеціалістів!

Рейтинг: 5 / 5 (2)

Експертна оцінка

Будівництво, нерухомість