Час - ресурс, який неможливо відновити і поповнити.
У нас є знання і досвід. Економте Ваш час, довіряйте професіоналам!

Як отримати ліцензію на пасажирські перевезення автомобільним транспортом в Україні і міжнародні перевезення пасажирів

Який орган ліцензує пасажирські перевезення автомобільним транспортом? Яким вимогам необхідно відповідати, щоб здійснювати пасажирські перевезення? Які документи необхідно подати в Укртрансбезопасность для отримання ліцензії? Скільки коштує отримати ліцензію?

Кожен день пасажири громадського транспорту довіряють свою безпеку перевізникам і не мають можливості перевірити, чи відповідає пасажирський транспорт всім необхідним вимогам. Піклуючись про безпеку громадян, держава створює механізм, завдяки якому до пасажирських перевезень мають доступ тільки ті суб'єкти, які відповідають всім стандартам якості і безпеки. Таким механізмом є ліцензування пасажирських перевезень.

Загальний порядок ліцензування в Україні встановлено Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності». Згідно з ним до видів діяльності, на які необхідно отримувати ліцензію, належать як перевезення пасажирів у межах України, так і міжнародні перевезення пасажирів. Перевезення пасажирів може здійснюватися на таксі, автобусами або легковими автомобілями на замовлення.

Ті суб'єкти господарювання, які бажають здійснювати пасажирські перевезення, повинні відповідати Ліцензійним умовам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 № 1001 (далі - Ліцензійні умови), і отримати ліцензію.

Органом ліцензування в даному випадку є Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека). Це новий орган нашої держави, активізація діяльності якого почалася в наприкінці 2015 - початку 2016 року. Звертаємо увагу, що територіальні органи Укртрансбезпеки не здійснюють ліцензування, а тому, щоб отримати ліцензію, необхідно звернутися до центрального органу.

Яким вимогам необхідно відповідати, щоб здійснювати пасажирські перевезення?

По-перше, у перевізника повинна бути належна матеріально-технічна база або договори з суб'єктами господарювання, які надають послуги з виконання технологічних операцій.

По-друге, необхідні транспортні засоби: вони можуть бути власними, орендованими або наданими в кредит або лізинг.

По-третє, для перевезень пасажирів на таксі потрібне спеціальне обладнання транспортних засобів.

По-четверте, окремі вимоги передбачаються до кваліфікації персоналу автомобільного перевізника, а саме:
- вимоги до освіти і стажу роботи осіб, які перевіряють технічний стан транспорту, здійснюють їх ремонт, технічне обслуговування;
- вимоги до кваліфікації та освіти медичних працівників, які здійснюють обов'язкового медичного огляду водіїв;
- для міжнародних перевезень у перевізника повинен бути фахівець, відповідальний за їх організацію та безпеку: ліцензійними умовами встановлено вимоги до нього.

Необхідно укласти трудові договори з цими особами і з водіями. При цьому вимоги до їх кваліфікації залежать від транспорту, на якому планується здійснення перевезень, і містяться в Ліцензійних умовах.

По-п'яте, для міжнародних перевезень пасажирів встановлюються особливі вимоги до досвіду роботи здобувача ліцензії. Якщо ж перевізник бажає вийти на міжнародний рівень і здійснити міжнародні перевезення пасажирів, то для цього необхідно трирічний досвід роботи з пасажирських перевезень на внутрішньому українському ринку. Ліцензії видаються тільки за тієї умови, якщо претендент ліцензії підтвердить досвід роботи протягом трьох років в сфері внутрішніх перевезень. Цю інформацію необхідно вказати в складі відомостей про наявність матеріально-технічної бази.

Які документи необхідно подати в Укртрансбезпеку для отримання ліцензії?

1. Заява на отримання ліцензії (необхідно заповнити аплікаційну форму, затвердженої в якості додатку 1 до Ліцензійних умов).
2. Документи, перелік яких наведено в статті 11 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».
3. Інформація про наявність власної матеріально-технічної бази або інформації про договорів з суб'єктами господарювання, які надають послуги з виконання технологічних операцій - за формою, затвердженою в якості додатку 2 до Ліцензійних умов.
4. Копії вищевказаних договорів, завірених особою, яка отримує ліцензію.
5. Інформація про транспортні засоби (подавати слід за формою, наведеною в додатку 3 до ліцензійних умов), а також завірені заявником копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів і тимчасових реєстраційних талонів, якщо це передбачено їх оформлення.
6. Інформація про спеціальне обладнання таксі для перевезення пасажирів (необхідно заповнити форму, міститься в додатку 4 до Ліцензійних умов).
7. Інформація про кваліфікацію персоналу (форма також не є довільною, а завтерджена як з додатком 5 до Ліцензійних умов).
8. Опис документів, що подаються для отримання ліцензії, у двох примірниках.

Слід пам'ятати, що перелік підтверджуючих документів є винятковим і міститься саме в Ліцензійних умовах. Органам Держтрансбезпеки, як і іншим органам ліцензування в Україні, забороняється вимагати від заявника оригіналів документів, якщо Законом або Ліцензійними умовами передбачено надання копій; вимагати тих документів, які не передбачені в Законі або Ліцензійних умовах або непередбаченої інформації; вимагати сторонні і непередбачені виписки, довідки, виписки, листи і т.

Скільки коштує отримати ліцензію?

За видачу ліцензії необхідно сплатити разову плату. Її розмір дорівнює одній мінімальній заробітній платі. Її розмір розраховується за той день, коли органи Укртрансбезпеки прийняли рішення про видачу ліцензії. Якщо Ви отримали повідомлення про прийняття такого рішення, то разову плату необхідно внести протягом десяти робочих днів з дня, коли Ви отримали таке повідомлення.

Термін дії ліцензії на пасажирські перевезення автомобільним транспортом не обмежений.

Джерело: інтернет ресурс "Протокол"

Рейтинг: 0 / 5 (0)

Експертна оцінка

Будівництво, нерухомість