Час - ресурс, який неможливо відновити і поповнити.
У нас є знання і досвід. Економте Ваш час, довіряйте професіоналам!

Як і куди подавати інформацію про кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб?

(Оновлено) Верховна Рада продовжила на чотири місяці термін подання державному реєстратору відомості про кінцевих вигодоодержувачів - до 25 вересня 2015 року. Хто такий кінцевий вигодоодержувач? Яка відповідальність передбачена за ненадання інформації про вигодоодержувачів?

Нагадуємо, що 25 листопада 2014 року вступив в силу Закон від 14.10.2014 №1701-VII, ВР України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів".

Хто такий кінцевий вигодоодержувач (вигодоотримувач, бенефіциар)?
Кінцевий вигодоодержувач юридичної особи - це фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або через іншу фізичну чи юридичну особу володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Основна мета Закону — отримання інформації про реальних інвесторів та власників бізнес-активів, ускладнення можливості легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, оскільки всі юридичні особи приватного права будуть зобов’язані вказувати кінцевого вигодоодержувача — фізичну особу при реєстрації, зміні власності юридичної особи, а також під час відкриття рахунків у фінансових установах.

Даний Закон передбачає, що до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи засновником (засновниками) або уповноваженою ними особою включається:
- інформація про структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає можливість встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб та містить такі дані про зазначених фізичних осіб: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
- інформація про кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) юридичної особи, у тому числі кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, а саме: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).

Обов'язок подавати інформацію про вигодоодержувачів виникає на стадії реєстрації юридичної особи, а також коли відбуваються зміни кінцевих вигодоодержувачів та/або власників істотної участі. Відтепер усі юридичні особи в Україні будуть зобов'язані встановлювати своїх кінцевих вигодоодержувачів, зберігати та регулярно оновлювати інформацію про них та повідомляти органам влади про зміну своїх кінцевих вигодоодержувачів та/або власників істотної участі.

Дія закону не розповсюджується на державні та комунальні підприємства.

Для новостворюваних юридичних осіб інформація вноситься в реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи (Форма 1).
Для юридичних осіб, зареєстрованих до 25 листопада 2014 року, інформація вноситься в реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в єдиному державному реєстрі (Форма 4), яка подається державному реєстратору до 25 вересня 2015 року.

Закон передбачає адміністративну відповідальність за ненадання інформації про вигодоодержувачів. Неподання юридичною особою державному реєстратору інформації про вигодоодержувача (вигодоодержувачів) юридичної особи - тягне за собою накладення на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

Ненадання такої інформації тягне за собою накладення на керівника юридичної особи штрафу в розмірі від 5100 до 8500 гривень. Юридичні особи мають подати державному реєстратору відомості про своїх кінцевих вигодоодержувачів упродовж шести місяців з дня набрання чинності Закону, тобто до 25 травня 2015 року.

21 травня 2015 року Верховна Рада продовжила на чотири місяці термін подання державному реєстратору інформації про кінцевих вигодоотримувачів юридичних осіб. Таким чином, Форму 4 потрібно надати держреєстратору до 25 вересня 2015 року.

Отже, поки що передбачена тільки адміністративна відповідальність керівника підприємства, а чи може відмова від надання такої інформації вплинути на подальшу господарську діяльність підприємства - на сьогоднішній день залишається незрозумілим. Також ж залишається незрозумілим механізм перевірки достовірності даних, які подаються для внесення держреєстр у випадку, коли кінцевий вигодоодержувач не є формальним власником юридичної особи.

Найчастіше нам задають питання: Чи потрібно подавати відомості про кінцевих вигодоодержувачів, якщо зановниками юридичної особи є фізичні особи?
Відповідаємо: Зазначені відомості НЕ ПОДАЮТЬСЯ юридичними особами, засновниками (учасниками) яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх засновниками (учасниками). У такому разі засновники (учасники) - фізичні особи є бенефіціарними власниками (контролерами) такої юридичної особи.

Джерело: uka.in.ua

Рейтинг: 0 / 5 (0)

Експертна оцінка

Будівництво, нерухомість