Час - ресурс, який неможливо відновити і поповнити.
У нас є знання і досвід. Економте Ваш час, довіряйте професіоналам!

Що таке експертна оцінка майна і для чого її проводять?

Що таке незалежна експертна оцінка? У яких випадках необхідно проводити експертну оцінку і які для цього документи потрібні? Хто має право проводити оцінку, хто такий оцінювач?

Експертна оцінка – це процедура визначення вартості майна, майнових та немайнових прав, нематеріаьних активів та бізнесу. Здійснення оцінки  майна, майнових  прав  та професійної оціночної діяльності регулюється Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та іншими нормативно-правовими актами. Відповідно до цього Закону оцінка майна, майнових прав - це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою,  встановленою нормативно-правовими актами, і є результатом практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності.

Оцінка майна - проведення цілого комплексу робіт, направлених на встановлення його вартості в конкретно заданий час. Весь процес проходить згідно чинного законодавства і проводиться суб’єктом оціночної діяльності. Іншими словами – експертна оцінка майна спрямована на те, щоб визначити, скільки коштує той чи інший об’єкт у встановлений час. При цьому мається на увазі ринкова вартість, оскільки доволі часто вона може відрізнятися від очікуваної. Це процес, коли кваліфіковані спеціалісти оцінюють потенційну ринкову вартість нерухомого майна, автомобілів, цілісних майнових комплексів, а також найрізноманітнішого обладнання, враховуючи при цьому усі фактори, що можуть вплинути на її ціну на даний момент, і в найближчий період.

Експертна оцінка майна є неодмінним аспектом юридичного оформлення зміни прав власності на високовартісне майно. Це стосується договорів спадкування, купівлі-продажу, дарування, міни, передачі в заставу. Якщо незалежна оцінка, оформлена у вигляді спеціалізованого звіту, відсутня – нотаріус неодмінно відмовиться засвідчити законність зміни власника квартири, автомобіля чи підприємства, а отже, з точки зору закону, майно власника не змінить, і угода буде недійсною.

У яких випадках потрібно проводити незалежну експертну оцінку?

Експертна оцінка нерухомого майна проводиться в цілому ряді випадків:
- здійснення операцій купівлі-продажу;
- здачі жилого чи нежилого об’єкта в оренду;
- внесення об’єктів нерухомості до складу статутного капіталу підприємств;
- оцінка нерухомості при даруванні;
- оформлення договору застави для отримання кредиту;
- для укладення договорів страхування;
- для цілей бухгалтерського обліку;
- при вирішенні майнових спорів;
- ринкова оцінка нерухомості або інші її форми (ліквідаційна, відновна) з метою прийняття управлінських рішень;
- створення підприємств (господарських товариств) на базі державного майна або майна, що є у комунальній власності;
- реорганізації, банкрутства, ліквідації державних, комунальних підприємств та підприємств (господарських товариств) з державною часткою майна (часткою комунального майна);
- виділення або визначення частки майна у спільному майні, в якому є державна частка (частка комунального майна);
- визначення вартості внесків учасників та засновників господарського товариства, якщо до зазначеного товариства вноситься майно господарських товариств з державною часткою (часткою комунального майна), а також у разі виходу (виключення) учасника або засновника із складу такого товариства;
- приватизації та іншого відчуження у випадках, встановлених законом, оренди, обміну, страхування державного майна, майна, що є у комунальній власності, а також повернення цього майна на підставі рішення суду;
- переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку;
- оподаткування майна згідно з законом;
- визначення збитків або розміру відшкодування у випадках, встановлених законом;
- в інших випадках за рішенням суду або у зв’язку з необхідністю захисту суспільних інтересів.

Які документи потрібні для проведення оцінки?

Від сторони, яка звертається за такою послугою як грошова оцінка, потрібно надання певних документів. Перелік документів залежить від виду об'єкта оцінювання і в кожному випадку може відрізнятися.

Для замовлення оцінки нерухомості потрібно надати наступні документи:
- для фізичних осіб – паспорт (1, 2 і сторінка з пропискою) та ідентифікаційний код;
- для юридичних осіб -устав, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка ЄДРПОУ;
- виписка з БТІ про реєстрацію прав власності на нерухоме майно;
- документ, що засвідчує право власності на об’єкт оцінювання;
- технічний паспорт об’єкта;
- фото об’єкта оцінюваної нерухомості;
- додаткові матеріали, необхідні для проведення оцінки, розглядаються в індивідуальному порядку.

Хто проводить незалежну експертну оцінку?

Оцінка нерухомого майна здійснюється суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання, які отримали спеціальний сертифікат і внесені до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності. Даний реєстр розміщений на електронному ресурсі фонду державного майна. Доступ до реєстру вільний, тому громадянин, який бажає замовити послугу оцінки майна, може самостійно зв'язатися з оцінювачем, використовуючи контактну інформацію на сайті.

Суб'єкт оці́ночної діяльності, або просто оці́нювач (СОД) — суб'єкт господарювання, юридична або фізична особа, що займається оціночною діяльністю згідно з чинним законодавством України та відповідає певним вимогам, у складі яких працює хоча б один оцінювач, та які отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності.

Оцінювач  — це фізична особа, яка має базову або повну вищу освіту, пройшла навчання на оцінювача у навчальному закладі, який уклав відповідну угоду про можливість навчання оцінювачів з Фондом державного майна України, та стажування протягом одного року у складі суб'єкта оціночної діяльності за відповідними спеціалізаціями, склала кваліфікаційний іспит та отримала кваліфікаційне свідоцтво оцінювача відповідно до вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Якщо Вам потрібно замовити оцінку нерухомості чи іншого майна - звертайтесь да наших спеціалістів!

Рейтинг: 4 / 5 (4)

Експертна оцінка

Будівництво, нерухомість