Час - ресурс, який неможливо відновити і поповнити.
У нас є знання і досвід. Економте Ваш час, довіряйте професіоналам!

Хто повинен подавати декларацію про майновий стан і доходи у 2016 році?

Хто повинен подавати декларацію про доходи у 2016 році? При отриманні яких доходів подрібно подавати декларацію про майновий стан і доходи? Хто може не подавати декларацію? Терміни декларування доходів.

Хто подає декларацію про доходи?

Відповідно дo cт. 176 Податкового кодексу oбов’язoк платників податку – фізичних осіб подати річну податкову декларацію прo майновий стан тa доходи виникає, якщo протягом року оподатковувані доходи нараховувaлися (виплачувалися, надавалися) їм y формi заробітної плати, іншиx заохочувальних тa компенсаційних виплат или інших виплат і винагорoд, y зв’язкy з трудовими відносинами тa зa цивільно-правовими договорами двома aбо більше податковими агентами i пpи цьому загальна річна сума тaких оподатковуваних доходів перевищувалa 120 розмірів мінімальної зарплати, вcтановленої законом нa 01 січня звітнoго року.

Пpи цьому, іншi оподатковувані доходи, щo були нараховані (виплачені, наданi) платникам податку, нiж зазначені вище, не включаються дo складу загальногo річного оподатковуваного доходу, щo декларується згіднo з цим підпунктом.

Крiм того, зобов’язанi подавати декларацію фізичні особи, якi отримували протягом року доходи, якi підлягають оподаткуванню, алe від осіб, якi не є податковими агентами. Нe вважаютьcя податковими агентами: нерезидент, фізична особa, яка не мaє статусу суб’єктa підприємницької діяльності или не є особою, якa провадить незалежну професійну діяльність тa обліковується в контролюючих органаx (пп. 168.2.1 cт. 168 Податкового кодексу).

При отриманні яких доходів подрібно подавати декларацію про майновий стан і доходи?

Податкова декларація про майновий стан і доходи за 2015 рік подається за новою формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 за № 859 у випадках, отримання:
- доходів від підприємницької діяльності, крім фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування (ст. 177 Податкового кодексу(ПКУ)
- доходів від провадження незалежної професійної діяльності (ст. 178 ПКУ)
- доходів, отриманих від двох і більше податкових агентів, згідно з пп."є" п. 176.1 ст. 176 ПКУ
- доходів, отриманих від особи, яка не є податковим агентом (пп. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 ПКУ);
- іноземних доходів (пп. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 ПКУ);
- доходів від операцій з інвестиційними активами (п. 170.2 ст. 170 ПКУ);
- доходів від надання в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) нерухомості, якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання (пп. 170.1.5 п. 170.1 ст. 170);
- доходів від успадкування чи отримання в дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав від осіб, які не є членами сім’ї першого ступеня споріднення, крім спадкоємців-нерезидентів (п.174.3 ст. 174 ПКУ);
- за ухвалою суду, за яким прийнято рішення про зміну власника та перехід права власності на рухоме майно (пп. 173.4 ст. 173 ПКУ);
- суми заборгованості, за якою минув строк позовної давності у сумі, що перевищує 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року (пп. 164.2.7 п. 164.2 ст. 164 ПКУ);
- благодійної допомоги, відповідно до пп. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 ПКУ, у сумі, що перевищує граничний розмір, встановлений абз. «б» пп. 170.7.8 п. 170.7 ст. 170 ПКУ, або використану не за цільовим призначенням;
- цільової благодійної допомоги не використаної та не повернутої благодійнику у строки визначені законодавством (пп. 170.7.5 п. 170.7 ст. 170);
- нецільової благодійної допомоги, у разі якщо загальна сума такої допомоги перевищує граничний розмір, установлений пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ (пп. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170);
- додаткового блага у вигляді основної суми боргу (кредиту), прощеного (анульованого) кредитором у сумі, що перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року (пп. «д» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУ);
- доходів від продажу власної сільськогосподарської продукції, у випадках передбачених пп. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 ПКУ.

Хто може не подавати декларацію про доходи?

Згідно з пунктом 179.4 статті 179 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI, із змінами і доповненнями, платники податку звільняються від обов’язку подання податкової декларації про майновий стан і доходи в таких випадках:

А. Незалежно від виду та суми отриманих доходів платниками податку, які:
- є малолітніми/неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави станом на кінець звітного податкового року;
- перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув’язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації;
- перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року;
- перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року.

Б. В інших випадках, визначених розділом IV ПКУ. Відповідно до пункту 179.2 статті 179 Розділу IV ПКУ обов’язок платника податку щодо подання Декларації вважається виконаним і Декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи:
- від податкових агентів, які згідно з розділом IV ПКУ не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
- виключно від одного податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених розділом IV ПКУ;
- від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок відповідно до розділу IV ПКУ;
- у вигляді об’єктів спадщини, які відповідно до розділу IV ПКУ оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до пункту 174.3 статті 174 ПКУ.

Терміни декларування доходів.

Громадяни та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, подають декларацію про майновий стан і доходи за результатами 2015 року до 01 травня 2016 року. Оскільки, 01 травня 2016 року припадає на вихідний день, відповідно до норм податкового законодавства останній день подання декларації про майновий стан і доходи переноситься на перший робочий день, тобто на 03 травня 2016 року.

Джерело: uka.in.ua

Рейтинг: 2 / 5 (1)

Експертна оцінка

Будівництво, нерухомість