Час - ресурс, який неможливо відновити і поповнити.
У нас є знання і досвід. Економте Ваш час, довіряйте професіоналам!

Блокування (зупинення) реєстрації податкових накладних. Критерії ризиків.

У яких випадках і у якому порядку буде блокуватися реєстрація податкових накладних і розрахунків коригування, з яких підстав ДФС може відмовити в їх реєстрації? Які критерії ризиків планується враховувати для зупинення реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування?

Порядок проведення процедури

Реєстрація податкових накладних (ПН) і розрахунків коригування (РК) може бути призупинена (п. 201.16 Податкового кодексу, далі – ПК). Ця процедура почала працювати в тестовому режимі з 1 квітня 2017 року, а в повному режимі запрацює з 1 липня.

Порядок призупинення реєстрації повинен визначати Кабмін. Водночас згідно з пп. 201.16.1 ПК у випадку призупинення реєстрації ПН або РК платнику ПДВ протягом операційного дня приходить квитанція (підтверджує факт призупинення), у якій указується:
- порядковий номер і дата складання ПН або РК;
- визначення критерію (або критеріїв) оцінки ступеня ризиків, достатнього для призупинення реєстрації ПН або РК і який став для цього підставою;
- пропозиція про надання платником ПДВ пояснень та/або копій документів (згідно з вичерпним переліком, який у розрізі критеріїв ступеня ризиків повинен бути затверджений Мінфіном), достатніх для прийняття рішення про реєстрацію ПН або РК.

На сьогодні є проект наказу Мінфіну (оприлюднено на офіційному сайті ДФС для обговорення) із затвердженими критеріями ступеня ризиків, достатніми для зупинення реєстрації в ЄРПН ПН або РК (далі – проект наказу, критерії), і з вичерпним переліком документів, які платник ПДВ повинен подату органу ДФС для прийняття рішення про поновлення реєстрації ПН (РК).
Терміни, використовувані в критеріях

Розглянемо декілька визначень:

1. Нереальна господарська операція – документально оформлена платником операція постачання товарів (послуг) або коригування їх обсягів при наявності інформації про неможливість здійснення такої операції або недостовірність даних про неї.

Зазначимо, що порядок проведення перевірки та доведення нереальності операції докладно викладено в Методичних рекомендації з фіксування в актах перевірок результатів відпрацювання документально оформлених платниками податків нереальних господарських операцій з товарами (додаток до листа ДФС від 16.05.16 р. № 16872/7/99-99-14-02-02-17) (далі – Методрекомендації № 16872). Так, згідно із цим документом підтверджувати нереальність операції, зокрема, може:

- неможливість здійснення господарської операції з певним товаром у зв’язку з відсутністю факту його законного введення в оборот та/або реально задекларованого виробництва. Тобто якщо продається товар, який не був придбаний або вироблений (пп. 3.1.1);
- нездійснення тв/або неможливість здійснення продавцями господарської діяльності. Наприклад, продавець не є виробником або суб’єктом господарсько-торговельної діяльності (виходячи з кодів КВЕД), взагалі не здійснював ніякої діяльності з моменту реєстрації або здійснював, але в дуже маленьких обсягах. Або в нього відсутня технологічна можливість для здійснення операцій: немає складів, транспортних засобів, людських ресурсів і т. п. (пп. 3.1.2);
- негативна інформація про документальне оформлення нереальної операції – наявність помилок у коді УКТЗЕД у ПН або інших помилок, які не дозволяють однозначно ідентифікувати операцію, відсутність договорів, первинних та інших документів, що підтверджують операцію, відсутність у первинних документах обов’язкових реквізитів, передбачених ст. 9 Закону від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; п. 2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88 (пп. 3.1.3);
- відсутність у продавця документів дозвільного характеру (пп. 3.1.5).

2. Ризики – імовірність складання платником ПДВ ПН або РК за нереальною операцією.

3. Контроль над відповідністю реалізованих товарів придбаним – перевірка ПН (РК), які платник хоче зареєструвати в ЄРПН, на наявність такого товару як придбаного або матеріально-технічних або технологічних можливостей для його створення. Тобто будуть звірятися вхідні та вихідні коди УКТЗЕД, а також можливість виробництва продукції (докладніше див. пп. 3.1.2 Методрекомендацій № 16872).

4. Таблиця придбання (отримання) і виробництва товарів (послуг) за формою додатка 1 до проекту наказу (далі – таблиця) – загальна інформація платника ПДВ про номенклатуру товарів (послуг), які на постійній основі придбаваються в процесі його господарської діяльності та/або виробляються.

У таблиці повинна відображатися така інформація:
- коди КВЕД згідно із Класифікатором ДК 009:2010;
- коди УКТЗЕД і коди згідно із Класифікатором ДК 016:2010 за придбаними товарами (послугами);
- коди УКТЗЕД і коди згідно із Класифікатором ДК 016:2010 за самостійно виготовленими товарами (послугами).

Платник ПДВ має право подати таблицю до органу ДФС за місцем своєї реєстрації після зупинення реєстрації ПН або РК.

Якщо дані, зазначені в ПН (РК), реєстрація якої призупинена, відповідають даним таблиці, ПН (РК) підлягає реєстрації в ЄРПН, а якщо не відповідають, реєстрація зупиняється.

Критерії оцінки ступеня ризиків та їх характеристики.

Критерій 1. Зіставлення обсягів придбань товарів (послуг) та обсягів реалізації товарів (послуг). Так, невідповідність кількості (обсягів) придбань (або відсутність придбань) товарів (отримання послуг) обсягам їх реалізації (з урахуванням показників таблиці платника податків) і переважання в податковому кредиті кодів УКТЗЕД товарів, зазначених у додатку 2 (більше 20 %), є підставою для призупинення реєстрації ПН (РК).

Зазначимо, що в додатку 2 наведено коди потенційно замінюваних у ході господарських операцій товарів (в основному це коди, що відносяться до вироблюваної продукції).

Критерій 2. Наявність інформації, що надійшла від платника ПДВ та/або правоохоронних органів, про те, що електронні цифрові підписи посадових осіб на ПН виготовлені з порушенням законодавства.

Критерій 3. Відсутність документів дозвільного характеру (відомостей, які надані ДФС уповноваженими органами, ліцензій, виданих органами ліцензування), що підтверджують право суб’єкта господарювання на провадження певного виду діяльності щодо товарів (послуг), зазначених у ПН (РК).

Тобто порівнюються коди УКТЗЕД і коди послуг, зазначені в ПН, реєстрація якої призупинена, із кодами УКТЗЕД і кодами послуг, для надання яких наявність дозвільних документів є обов’язковою. Причому перевірка включає і контроль над строками дії таких документів.

Критерій 4. Визнання судом посадової особи юрособи або платника податків-фізособи винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 205 (фіктивне підприємництво) або ст. 209 (відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу, якщо судимість за ці злочини не була погашена або знята.

Критерій 5. Подання платником ПДВ для реєстрації в ЄРПН за поточний місяць РК для покупців – неплатників ПДВ із загальною сумою ПДВ (розраховується наростаючим підсумком) 50 000 грн. і більше.

Тобто якщо на дату подання РК сума ПДВ при коригуванні для неплатника ПДВ досягла або перевищила 50 000 грн., це є підставою для призупинення реєстрації РК.

Згідно із проектом наказу об’єктом контролю є операції постачання товарів (робіт, послуг), у результаті яких подаються ПН і РК, що підлягають реєстрації в ЄРПН.

Контроль над відповідністю реалізованих товарів придбаним не здійснюється, якщо:
- сума ПДВ, зазначена в зареєстрованих у ЄРПН ПН або РК у поточному місяці (з урахуванням поданої ПН або РК, які оцінюються), менша 50 000 грн., при цьому керівник підприємства обіймає аналогічну посаду менш ніж у чотирьох платників податків;
- загальна сума податків, сплачених платником ПДВ, який реєструє в ЄРПН ПН або РК, у 2016 році, перевищує 5 млн грн. (цей показник використовується з 01.01.17 р. по 01.01.18 р.);
- співвідношення суми податків, сплачених платником ПДВ, який реєструє в ЄРПН ПН або РК, за останні 12 місяців, до обсягу постачань, зазначених у зареєстрованих за останні 12 місяців ПН, перевищує коефіцієнт 0,08, а сума ПДВ у ПН, зареєстрованих в ЄРПН у поточному місяці (з урахуванням ПН або РК, які оцінюються), не перевищує найбільшу місячну суму ПДВ у ПН, зареєстрованих в ЄРПН за останні 12 місяців, помножену на коефіцієнт 1,3.

Тобто ПН і РК, що відповідають вищевказаним показникам, не є об’єктом контролю, значить, їх реєстрація не буде призупинятися.

Подання документів до ДФС

Як уже було зазначено, проектом наказу затверджено вичерпний перелік документів, які платник ПДВ повинен подати до органу ДФС для відновлення реєстрації. Які саме документи знадобляться, буде залежати від критерію, що став підставою для зупинення реєстрації ПН або РК і зазначений у квитанції.

До переліку документів увійшли:
- договори (ЗЕД-контракти) із додатками, листування з контрагентами, митні декларації;
- первинні документи з поставки товарів (послуг), зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи, інвентаризаційні описи;
- розрахункові документи, банківські виписки з особових рахунків;
- рахунки-фактури (інвойси), акти приймання-передачі, надання послуг, накладні;
- документи, що підтверджують якість продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності і т. п.), наявність яких передбачена договором або законодавством;
- документальне підтвердження наявності трудових ресурсів, матеріально-технічних і технологічних можливостей для здійснення господарських операцій.

Зверніть увагу: до органу ДФС слід подавати копії вищезгаданих документів, завірені підписом керівника та печаткою підприємства (при наявності).

Письмові пояснення платника ПДВ повинні містити, зокрема, короткий опис взаємовідносин із контрагентом, зазначеним у ПН або РК, який оцінюється, дату та номер ПН, яка підтверджує факт придбання товарів, відображених у цих ПН (РК).

Прийняття рішення про відновлення або зупинення реєстрації ПН або РК

Письмові пояснення та/або копії документів, подані платником ПДВ, розглядаються комісією центрального органу ДФС. Порядок роботи комісії затверджено проектом наказу.

Так, до складу комісії входять посадові особи ДФС, які мають право:
- ознайомитися з матеріалами, поданими на розгляд, і брати участь в їх перевірці;
- вивчати інформацію про платника ПДВ, яка є в ДФС;
- подавати пропозиції в рамках своєї компетенції;
- викладати свою позицію в письмовій формі.

Рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН або РК приймається комісією та направляється платнику протягом 5 робочих днів, що настають за днем отримання пояснень і документів.

Зверніть увагу: письмові пояснення та/або копії документів платник ПДВ має право подати до органу ДФС за своїм місцем реєстрації протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного в ПН або РК.

Підставою для відмови в реєстрації ПН або РК є (постанова КМУ від 29.03.17 р. № 190, далі – Постанова № 190):
- ненадання платником письмових пояснень для підтвердження інформації, зазначеної в ПН або РК, до яких застосована процедура зупинення реєстрації;
- неподання платником копій документів, необхідних для прийняття рішення про відновлення реєстрації;
- подання платником копій документів, складених із порушенням законодавства та/або в обсязі, недостатньому для прийняття комісією рішення про відновлення реєстрації ПН або РК.

Також Постановою № 190 визначено, що комісія ДФС не може відмовити платнику ПДВ у розгляді додаткових письмових пояснень та/або копій документів, що підтверджують інформацію, наведену в ПН або РК, якщо такі пояснення та/або копії документів подано ним до органу ДФС протягом 365 календарних днів, що настають за датою складання ПН або РК, реєстрація яких зупинена.

Рейтинг: 0 / 5 (0)

Експертна оцінка

Будівництво, нерухомість