Час - ресурс, який неможливо відновити і поповнити.
У нас є знання і досвід. Економте Ваш час, довіряйте професіоналам!

Що таке містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки?

Фізичні та юридичні особи, які подали заяву про намір щодо забудови земельної ділянки, що перебуває у власності або користуванні такої особи, повинна одержати містобудівні умови та обмеження для початку проектування об’єкта будівництва. Містобудівні умови та обмеження є основною складовою вихідних даних.

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки – це документ, що містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об'єктів будівництва, встановлені законодавством та містобудівною документацією.

Склад містобудівних умов та обмежень. Містобудівні умови та обмеження складаються з текстової та графічної частини.

Текстова частина містить наступні розділи:
Розділ "Загальні дані":
- назву об'єкта будівництва;
- інформацію про замовника;
- наміри забудови;
- адресу будівництва або місце розташування об'єкта;
- документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою;
- площу земельної ділянки;
- цільове призначення земельної ділянки;
- посилання на містобудівну документацію (у разі наявності);
- функціональне призначення земельної ділянки;
- основні техніко-економічні показники об'єкта будівництва.
Розділ "Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки" містить:
- граничнодопустиму висоту будівель;
- максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки;
- максимально допустиму щільність населення (для житлової забудови);
- відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови;
- планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони);
- мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд;
- охоронювані зони інженерних комунікацій;
- вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань;
- вимоги щодо благоустрою;
- забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку;
- вимоги щодо наявності місць для постійного зберігання автотранспорту;
- вимоги щодо охорони культурної спадщини;
- вимоги щодо архітектурних та інженерних рішень.

Графічна частина містобудівних умов та обмежень містить:
- кадастрову довідку з містобудівного кадастру (у разі наявності);
- черговий кадастровий план (витяг із земельного кадастру - за умови відсутності містобудівного кадастру);
- ситуаційний план місця розташування об'єкта будівництва;
- викопіювання з оновленої топографо-геодезичної підоснови у масштабі 1:2000, надане замовником;
- викопіювання з містобудівної документації.

Містобудівні умови та обмеження надаються відповідними уповноваженими органами містобудування та архітектури на безоплатній основі протягом семи робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви разом із документами.

Рейтинг: 3.67 / 5 (3)

Експертна оцінка

Будівництво, нерухомість