Час - ресурс, який неможливо відновити і поповнити.
У нас є знання і досвід. Економте Ваш час, довіряйте професіоналам!

Скачати форми реєстраційних карток

Нові форми реєстраційних карток для проведення реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також реєстрації змін у редакції наказу Міністерства юстиції України від 17 червня 2015 року.

Для юридичних осіб

Форма 1 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи;
Скачати Форму 1

Форма 2 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення;
Скачати Форму 2

Форма 3 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;
Скачати Форму 3

Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
Скачати Форму 4

Форма 5 - реєстраційна картка про створення відокремленого підрозділу юридичної особи;
Скачати Форму 5

Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
Скачати Форму 6

Форма 7 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або на підставі судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов’язано з банкрутством;
Скачати Форму 7

Форма 8 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення;
Скачати Форму 8

Форма 9 - реєстраційна картка про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за судовим рішенням щодо визнання юридичної особи банкрутом;
Скачати Форму 9

Форма 16 - реєстраційна картка про включення відомостей про юридичну особу.
Скачати Форму 16

Для фізичних осіб - підприємців

Форма 10 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця;
Скачати Форму 10

Форма 11 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
Скачати Форму 11

Форма 12 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням або за судовим рішенням, що не пов’язано з банкрутством;
Скачати Форму 12

Форма 13 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця у разі її смерті, оголошення її померлою або визнання фізичної особи – підприємця безвісно відсутньою;
Скачати Форму 13

Форма 14 - реєстраційна картка про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи – підприємця банкрутом;
Скачати Форму 14

Форма 15 - реєстраційна картка про включення відомостей про фізичну особу – підприємця.
Скачати Форму 15

Форми реєстраційних карток затверджені наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 № 3178/5 «Про затвердження форм реєстраційних карток», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1207/19945 (зі змінами).

Рейтинг: 0 / 5 (0)

Експертна оцінка

Будівництво, нерухомість